ปฐมวัส ธรรมชาติ “โน้ต” มีความรักทางด้านการสอนและบรรเลงกีตาร์คลาสสิก สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านดนตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา Indiana State University ปัจจุบันสอนอยู่ที่สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมทั้งสร้างคอนเท้นทางดนตรีภายใต้ชื่อ PTNOTEGUITAR และยังคงการทำการแสดงหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา OFFICIAL PROFILE