บทความ

โพสต์ล่าสุด

Giulio Regondi ผู้พาเพลงกีตาร์เข้าสู่ยุคโรแมนติกตอนปลาย

ชวนอ่านชื่อเพลงคลาสสิก (ฉบับเบื้องต้น)สำรวจความหมายของคำต่างๆที่อยู่ในชื่อเพลงคลาสสิก

Nocturne เสียงจากภวังค์ยามค่ำคืน

Mauro Giuliani ผู้สะท้อนแนวคิดผ่านงานประพันธ์ ‘กีตาร์เป็นได้มากกว่าเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ’

Étude บทฝึกที่เป็นมากกว่าบทฝึก