สอนเล่นกีตาร์คลาสสิคพื้นฐาน #9 (Guitar in Two Parts #3)อีกแบบฝึกหัดเล่นโน้ตสองแนวบนกีตาร์ครับ ถ้าใครลืมว่าตำแหน่งตัวโน้ตแต่ละตัวอยู่ตรงใหนลองทบทวนได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ครับ
โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก (First Position)
โน้ตบนสายเบส (4-6) ตำแหน่งแรก (First Position)

กีตาร์สองแนวนี้หมายถึง เล่นทั้งโน้ตที่เป็นทำนองหลัก และทำนองเบสประสานไปพร้อมกัน
แนวทำนองที่ 1 เป็นทำนองหลักของเพลงสังเกตุได้ง่ายๆ จากตัวโน้ตทีใช้นิ้ว i (ชี้) และ m (กลาง)ในการดีด (ตัวโน้ตหางขึ้น)
แนวทำนองที่สอง เป็นทำนองเบสประสาน สังเกตุได้จากตัวโน้ตที่ ดีดด้วยนิ้ว p (โป้ง) (ตัวโน้ตหางลง)

ถ้าใครลืมว่าตำแหน่งตัวโน้ตแต่ละตัวอยู่ตรงใหนลองทบทวนได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ครับMore Free Video

รับสอนกีตาร์คลาสสิค

        วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
 © Patommavat Thammachard, CC license