สอนเล่นกีตาร์คลาสสิคพื้นฐาน #8 โน้ตบนสายเบส (4-6) ตำแหน่งแรก (First Position)


เรียนรู้โน้ตบนสายเบส(4-6) กันบ้าง เริ่มเรียนรู้จากสาย 6 นะครับ

More Free Video

รับสอนกีตาร์คลาสสิค

        วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
 © Patommavat Thammachard, CC license